AfriForum, Maroela Media le Anlé Spies, moithuti wa materiki wa 2021, ba ile ba mathela lekgotleng Labohlano le fetileng ba batla ho thibela lefapha ho tswelapele ka merero ya lona ya ho se phatlalatse sephetho sa materiki ka diplatform tsa setjhaba

Sehlopha sa baemedi ba AfriForum se boletse hore Lefapha la Thuto ea Motheo le bontshitse hore le ke ke la hanyetsa thibelo e potlakileng kgahlanong le qeto ya lona ya ho se phatlalatse sephetho sa materiki diphatlalatsong tsa sechaba.

AfriForum e boletse hore e batla ho etsa bonnete ba hore baithuti ba matric ba fumana diphetho tsa bona metjheng ya ditaba.

Lefapha le boletse hore ho hlokahala hore ho ikobelwe dipehelo tsa Molao oa Tshireletso ya Boitsebiso ba Botho (Popia) e le tsona tse tshehetsang qeto eo.

Diphetho tsa materiki di rerilwe ho lokollwa Labohlano lena, mme ho lebeletswe hore baithuti ba nke ditatemente tsa bona dikolong.

Ho sa le jwalo, Seboka sa Naha sa Bahlophisi ba Afrika Boroa (Sanef) se nyatsitse taba ya ho se rerisane le lekala, le re ntshetsopele e tla ba le ditlamorao tse mpe tsa dichelete ho dikhamphani tsa boraditaba tse seng di entse ditokiso tsa ho lokollwa ha diphetho ka mokhwa wa kgatiso le wa digital. .

Kopo e potlakileng ya lekgotla e tla mamelwa ka Labobeli

 

Dintlha tsena le tse fetang mona di fumaneha ho EyeWitnessNews

 

SHARE THIS