Matric Results 2021

LEFAPHA LA THUTO YA MOTHEO HA LENO KENYA KGANYESO KGAHLANO LE INTERDICT YA HO SE PHATLALATSWE DIPHETHO TSA MATRIC

Written by on 17 January 2022

AfriForum, Maroela Media le Anlé Spies, moithuti wa materiki wa 2021, ba ile ba mathela lekgotleng Labohlano le fetileng ba batla ho thibela lefapha ho tswelapele ka merero ya lona ya ho se phatlalatse sephetho sa materiki ka diplatform tsa setjhaba Sehlopha sa baemedi ba AfriForum se boletse hore Lefapha la Thuto ea Motheo le […]

Read More