KGABA KA BOTJHABA
September 28, 2019
12:00 pm
Johannesburg
Mark Park Roof Top, CNR Voorterkker & Beaconsfield Ave
Lekoa FM

Tloho o kgabile ka botjhaba  ba hao, o tlo ithabisa le rona ka botjhaba ba hao.

Thanks to all who came you all made the event possible