Sechaba se dulang Sebokeng toropong ya Evaton se halefile haholo mabapi le borokgo bo sa qetwang ho hang.

Dikgoedi tse tharo tse fitileng Sibongile Mqutheni o ile a phatlalatsa ho ba phatlalatsi ba SABC ka mokgoa oo motjhana wa hae ya balloang dilemong tse Leshome le metso e mmedi(12) Fedile tlakosi a ileng a lahlehelwa ke bophelo ba hae ka morao hore a kgesemele le howela ka hare le tamo leo sebakeng seo. Mqutheni o boetse o tlalehile hore sebaka seo sekotsi bakeng sa maphelo a batho, hoja sebaka seo sekoetsoe ka tsela e tshwanehileng, motjhana wa hae a kabe a sa lahlehelwa ke bophelo ba hae.

Mmueli wa sechaba sebokeng Vusi Morris oa tlaleha… (voice clip)

https://lnxwebr01.cpt.wa.co.za:2096/cpsess8025179846/3rdparty/roundcube/?_task=mail&_action=get&_mbox=INBOX&_uid=5&_part=2&_download=1&_token=7NW6Hbzl1uI4BIQzsNURRcqv1TuRdfNg

 

Mmueli wa Emfuleni Gabisile Xulu o itse Ha ho khethoa le tla phethoa ka Labohlano kgweding ya pudungwane haetlabe e hlwetse ka matsatsi mashome a mabedi le metso e mehlano(25), mme joale konteraka e tla lokela ho ba setsheng nakong ya matsatsi a 14.

Simon Mofokeng e leng majoro o dibeile tjena… (voice clip)

https://lnxwebr01.cpt.wa.co.za:2096/cpsess8025179846/3rdparty/roundcube/?_task=mail&_action=get&_mbox=INBOX&_uid=5&_part=3&_download=1&_token=7NW6Hbzl1uI4BIQzsNURRcqv1TuRdfNg

 

Ka lehlakoreg la bana ba sekolo haholo hoba sehlopha sa leshome le metso e mmedi(12), batlalehile hore ha bafeta sebakeng seo bafihla ka nako sekolong, empa jwale ka bothata ba borokgo bosa felang ke hore bakuka metsotso e ballwang h e mashome a mane(40) hofitisa hore bafihle sekolong.

-Lekoafm